Historia i ilość kontynentów na świecie

Kontynenty od zarania dziejów przemieszczały się i rozpadały się oraz łączyły w całość. Nie od zawsze położenie kontynentów, które widzimy dzisiaj wyglądało tak samo. Już ponad 2,5 miliarda lat temu zaczęły się procesy zmian kontynentów nazywanych etapami wędrówek. Dzięki teorii tektoniki płyt możemy zrekonstruować etapy wędrówek kontynentów.

Ponad miliard i sto milionów lat temu kształtuje się połączony ze wszystkich kontynentów superkontynent Rodinia.

Przeszło 750 milionów lat temu superkontynent rozpada się na trzy części kontynentów.

Ponad 600 milionów lat temu fragmenty pozostałego superkontynentu Rodini kształtują się ze sobą i tworzą nowy super kontynent nazywany Pannocją.

Przeszło 550 milionów lat temu superkontynent Pannocja zaczyna się rozpadać i zaczynają się tworzyć paleozoiczne oceany oraz kontynenty.

Ponad 250 milionów lat temu na Ziemię wraca ponownie jeden superkontynent Pangea otoczony olbrzymim oceanem Panthalassa.

Przeszło 180 milionów lat temu Pangea zaczyna się rozpadać ponownie i dzieli się na dwie części mianowicie tworząc na kuli północnej superkontynent Laurazja, a na kuli południowej tworzy się superkontynent Gondwana.

Ponad 135 milionów lat temu dwa superkontynenty zaczynają się rozpadać i powstaje dzięki temu zarys dzisiejszych kontynentów. Otóż superkontynent Laurazja daje początek Eurazji czyli zbiorcze określenie obszarów dzisiejszej Europy i Azji oraz daje początek Ameryce Północnej, a zaś rozpad superkontynentu Gondwany rozpada się na Amerykę Południową, Antarktydę, Afrykę, Australię oraz Indie.

Przeszło 100 milionów lat temu Indie odrywają się od Afryki i dryfują do Azji.

Wniosek

Zatem jak można zobaczyć kontynenty dzisiejsze mają niebanalną historię oraz w liczącej ponad 4.5 miliarda Ziemi były jeszcze inne ważne wydarzenia tektoniczne. Kontynenty jeszcze wielokrotnie łączyły się w superkontynenty jeszcze przed utworzeniem się superkontynentu Rodinia. Przykładem takiego zjawiska jest m.in. przeszło 3,3 miliarda lat temu utworzył się superkontynent Walbara, zaś 2,7 miliarda lat temu ponowne zderzenie kontynentów utworzyło superkontynent Kenorland.

No dobra, ale ile jest kontynentów na świecie?

Zastanawiacie się pewnie ile jest kontynentów na świecie. Już Państwu odpowiadamy, każda część kuli ziemskiej, która nie jest zalana morzem bądź oceanem jest nazywana lądem. Zatem wśród lądów można wyróżnić fragmenty Ziemi o ogromnych wymiarach milionów powierzchni kwadratowej nazywając je kontynentami. Zaś małe fragmenty Ziemi nazywa się wyspami. Więc oficjalnie jest siedem kontynentów, które przybliżymy Państwu w następnych zdaniach.

Jakie są kontynenty, jakie mają powierzchnie oraz który kontynent jest najmniejszy?

Jak Państwu wspominaliśmy oficjalnie jest kontynentów siedem, dlatego wymienimy je, krótko opiszemy oraz podamy jakie mają powierzchnie.:

Zaczniemy od Ameryki, która dzieli się na Północną oraz Południową. Ameryka Południowa ma mniej niż 18 mln kwadratowych. Leży na obu stronach równika lecz tylko na jednej kuli zachodniej. Zaś Ameryka Północna posiada powierzchnię ponad 24 milionów kwadratowych i leży na półkulach północnej i zachodniej.

Po dwóch kontynentach przechodzimy do Antarktydy, która ma powierzchnie 13 milionów kwadratowych i leży wokół bieguna południowego.

Następnie przechodzimy do Australii, która posiada powierzchnię 7,5 miliona kwadratowego bez przybrzeżnych wysp. Leży na półkuli południowej oraz wschodniej.

Po Australii przechodzimy do Europy, która posiada powierzchnię około 10,5 miliona kwadratowego i leży na półkuli północnej oraz wschodniej, ale jej zachodnie krańce sięgają nawet półkuli zachodniej.

Afryka ma powierzchnie ponad 30 milionów kwadratowych i leży na północ i południe od równika oraz na wschód i zachód południka 0 czyli oznacza to, że leży na wszystkich czterech półkulach.

Azja zaś jest największym kontynentem na Ziemi posiada powierzchnię ponad 44,6 milionów kwadratowych. Leży prawie w całości na półkuli północnej oraz wschodniej.

Zatem jak można zauważyć największym kontynentem na Ziemi jest Azja, a zaś najmniejszym kontynentem jest Australia. Ustawiając kontynenty od największego do najmniejszego wyglądałoby to tak:

Azja- powierzchnia 44,6 milionów kwadratowych

Afryka- powierzchnia 30 milionów kwadratowych

Ameryka Północna- powierzchnia ponad 24 milionów kwadratowych

Ameryka Południowa- powierzchnia mniej niż 18 milionów kwadratowych

Antarktyda- powierzchnia 13 milionów kwadratowych

Europa- powierzchnia około 10,5 milionów kwadratowych

Australia- powierzchnia 7,5 milionów kwadratowych

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *