Co to jest socjologia i czym się zajmuje?

Socjologia to bardzo istotna dyscyplina naukowa umożliwiająca szersze spojrzenie na otaczający nas świat. Bada grupy społeczny w wielu różnych sferach, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb. Podpowiadamy, czym jest socjologia i jak działają specjaliści w tej dziedzinie.

Czym jest socjologia?

Najprościej rzecz ujmując socjologia to nauka społeczna zajmująca się analizą populacji i społeczeństw. Bada procesy i reakcje zachodzące między określonymi grupami ludzi. Analizuje co powoduje zacieśnianie więzi oraz problemy międzyludzkie w szerszym kontekście. Podwaliny do tej istotnej nauki społecznej stworzyły takie postaci jak: Karol Marks, Max Weber i August Comte. Dzięki tym i wielu innym badaczom socjologia umożliwia analizowanie aktywności społeczeństw w danych grupach historyczno-kulturowych. W swoich badaniach socjologowie uwzględniają takie czynniki jak: religia, polityka, kultura, gospodarka, płeć i kolor skóry.

Metodologia badawcza socjologi

Podobnie jak inne nauki humanistyczne socjologia wykorzystuje kilka metod badawczych. Cechą wspólną każdej z nich jest stosowanie sposobów analiz używanych w rożnych dyscyplinach i dziedzinach. Takie podejście umożliwia interpretacje przyczyn i skutków danych procesów zachodzących w badanej grupie społecznej. W opisywanej dyscyplinie naukowe stosuje się trzy podstawowe metody badawcze, są to:

  • metoda jakościowa – innowacyjny sposób badań grup społecznych wykorzystujący dane numeryczne z analizowanych regionów.
  • metoda porównawcza – polega na komparowaniu cech wspólnych wykazywany przez kilka badanych grup społecznych.
  • metoda ilościowa – wykorzystuje rozbudowane techniki matematyczne oraz statystyczne.

Zastosowanie socjologi

Wbrew pozorom absolwenci socjologi nie narzekają na brak ofert na rynku pracy. Ich wiedza i umiejętności znajdują zastosowanie nie tylko na uczelni, ale i w wielu popularnych zawodach. Mogą pracować w sferze prywatne, jak i dla instytucji państwowych. Znajdują zatrudnienie jako specjaliści od badania potrzeb rynku, osoby prowadzące szkolenia, usprawniające instytucje sportowe i kulturowe, jak również jako analitycy komunikacji lub marketingu. Ponadto mogą prowadzić cenne badania naukowe mające na celu rozwój i poprawę warunków bytowania różnych grup społecznych. Opisywana dziedzina naukowa jest bardzo rozległa i daje możliwość pracy w wielu sektorach. Umiejętna analiza zachowań społeczeństw stanowi klucz do sukcesu niejednego przedsiębiorstwa, które stara się dostosować do wymagań swoich klientów.

1 thought on “Co to jest socjologia i czym się zajmuje?”

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *