Czym są pomieszczenia czyste?

Konsumenci, ale jeszcze bardziej detaliści, domagają się żywności, którą można przechowywać jak najdłużej, co zmusza producentów do opracowywania nowych i innowacyjnych procedur konserwacji żywności. Znanym przykładem tego typu procedur są pomieszczenia czyste, które są wykorzystywane przez firmy spożywcze w celu zażegnania niebezpieczeństwa skażenia. Wewnątrz tych obszarów znajduje się bardzo czyste powietrze dzięki zaawansowanej zasadzie recyrkulacji powietrza opartej na filtrach do zawiesin, które blokują najmniejsze cząstki i mikroorganizmy, zapewniając w ten sposób czystsze środowisko przetwarzania.

Pomieszczenie czyste – wszystko co musisz wiedzieć

Pomieszczenie czyste opiera się na zasadzie wymuszonej recyrkulacji filtrowanego powietrza w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu. System składa się z centrali wentylacyjnej wyposażonej w kilka sekcji filtrów i wentylatorów pracujących na niskich obrotach oraz szeregu kanałów do dystrybucji i odzysku powietrza. Układ sterowania składa się z pulpitu sterowniczego (który może, ale nie musi zawierać części zasilającej, w zależności od tego, czy jest to instalacja centralna czy niezależna) wyposażonego w programowalny termostat sterujący, za pomocą którego użytkownik może ustawić pracę instalacji (wartości zadane, dyferencjały, czasy, przekaźniki pomocnicze itp.). Przy budowie pomieszczeń czystych muszą być spełnione określone normy. Podłogi, ściany i sufity muszą być szczelne, aby utrzymać ciśnienie powietrza i zapobiec przedostawaniu się cząstek z zewnątrz. Te „bariery” muszą mieć również gładkie powierzchnie, aby umożliwić łatwe i dokładne czyszczenie. Niezależnie od materiału, z którego są wykonane, ściany i inne powierzchnie w pomieszczeniu muszą być solidne i nie mogą łatwo pękać, aby zapobiec uwalnianiu się wiórów lub cząstek do powietrza. Ryzyko skażenia jest stałym problemem w pomieszczeniach czystych. Personel musi przestrzegać ścisłych procedur ubierania się, aby uniknąć pozostawienia bakterii lub komórek, które mogłyby pogorszyć jakość powietrza, a pomieszczenia czyste muszą być regularnie konserwowane. Jedynym sposobem zapewnienia stałej jakości powietrza w pomieszczeniu czystym jest szerokie zastosowanie technologii monitorowania środowiska: czujników i rejestratorów mierzących temperaturę, wilgotność, punkt rosy, ciśnienie różnicowe i przepływ powietrza. Oprogramowanie do monitorowania środowiska jest wymagane do rejestrowania danych w celu spełnienia rygorystycznych wymogów prawnych i uproszczenia procedury analizy danych. Dodatkowo, natychmiastowe powiadomienie o alarmie w przypadku przekroczenia ustawionych parametrów jest bardzo przydatne do szybkiego podjęcia działań kontrolnych.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *