Dla przyszłych rodziców – metoda Montessori

Maria Montessori była włoską lekarką i pedagogiem, znana jako twórczyni metody Montessori. Metoda ta opiera się na indywidualnym podejściu do dziecka i jego naturalnej ciekawości poznawczej, a także na swobodzie i samodzielności dziecka w procesie uczenia się. Metoda Montessori jest stosowana w wielu szkołach na całym świecie. Maria Montessori była pierwszą kobietą, która uzyskała tytuł doktora medycyny we Włoszech.

Jakie są podstawowe założenia metody montessori

Podstawowe założenia metody Montessori to:

 1. Indywidualizm: każde dziecko jest traktowane indywidualnie i jego potrzeby są uwzględniane w procesie nauczania.
 2. Naturalna ciekawość poznawcza: dziecko jest traktowane jako naturalnie ciekawe świata i chętne do poznawania go.
 3. Swoboda i samodzielność: dziecko jest pozostawione w swobodnym działaniu, aby mogło rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.
 4. Sensoryczne doświadczenia: metoda Montessori kładzie duży nacisk na sensoryczne doświadczenia, które pomagają dzieciom poznawać świat i rozwijać ich zmysły.
 5. Praca rąk: dzieci są zachęcane do pracy rąk, co pomaga im w rozwoju motorycznym i koordynacji ruchowej.
 6. Praca z przedmiotami: dzieci uczą się poprzez konkretne doświadczenia, takie jak praca z przedmiotami i narzędziami, co pomaga im lepiej zrozumieć świat.
 7. Przestrzeń nauczania: przestrzeń nauczania jest dostosowana do potrzeb dzieci, aby zapewnić im bezpieczeństwo i swobodę działania.

Czy w montessori są oceny?

W metodzie Montessori nie ma tradycyjnych ocen takich jak oceny liczbowe czy stopniowe. Zamiast tego, nauczyciele Montessori skupiają się na indywidualnym postępie dziecka i dostarczają mu informacji zwrotnej na jego pracę. Nauczyciele Montessori koncentrują się na dostarczaniu dzieciom pozytywnych wzmocnień i wsparcia w celu rozwijania ich zainteresowań i zdolności. Obserwują one dzieci i rejestrują ich postęp, ale nie przydzielają im tradycyjnych ocen. Dzieci w metodzie Montessori nie są porównywane z innymi dziećmi , ale skupiają się na rozwijaniu swoich indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Jakie zabawki dozwolone są w montessori

W metodzie Montessori stosuje się specjalnie zaprojektowane zabawki, które mają na celu rozwijanie konkretnych umiejętności u dzieci. Są to zabawki, które pozwalają dzieciom na swobodne działanie i poznanie świata poprzez zabawę.

 1. Zabawki sensoryczne: zabawki te pozwalają dzieciom na rozwijanie zmysłów, takich jak dotyk, smak, zapach i wzrok. Mogą to być np. kolorowe piłki, koraliki, różnego rodzaju materiały tekstylne.
 2. Zabawki do pracy rąk: te zabawki pomagają dzieciom rozwijać motorykę małą, koordynację ruchową, koncentrację i precyzję. Mogą to być np. klocki, puzzle, narzędzia do rysowania.
 3. Zabawki matematyczne: zabawki te pomagają dzieciom rozwijać umiejętności matematyczne, takie jak liczenie, rozróżnianie kształtów i rozmiarów. Mogą to być np. liczby i kształty z drewna, karty przedstawiające różne liczby.
 4. Zabawki przyrodnicze: zabawki te pomagają dzieciom poznawać świat przyrody, takie jak zwierzęta, rośliny i minerały. Mogą to być np. modele zwierząt, kamienie i minerały, rośliny w szklarni.
 5. Zabawki językowe: te zabawki pomagają dzieciom rozwijać umiejętności językowe, takie jak rozróżnianie dźwięków i czytanie. Mogą to być np. karty z literami, książki.

Ważne jest, aby zabawki były odpowiednie dla dziecka w danym wieku oraz aby nie zawierały elementów niebezpiecznych dla dziecka.

Metoda montessori w domu

Metoda Montessori może być stosowana również w domu, aby pomóc dziecku w rozwoju i nauce. Oto kilka sposobów na wprowadzenie elementów metody Montessori do życia codziennego w domu:

 1. Stwórz przestrzeń do samodzielnej pracy: Dzieci w metodzie Montessori uczą się poprzez działanie, dlatego ważne jest, aby zapewnić im przestrzeń do samodzielnej pracy. Stwórz strefę do zabawy i nauki, w której dziecko będzie mogło swobodnie się poruszać i działać.
 2. Dostarczaj zabawki odpowiednie dla wieku dziecka: zabawki powinny być dostosowane do potrzeb i zainteresowań dziecka, aby mogło się one rozwijać. Pamiętaj o zabawkach sensorycznych, zabawkach do pracy rąk, matematycznych, przyrodniczych, językowych.
 3. Pozwól dziecku na samodzielne decyzje: W metodzie Montessori dzieci uczą się poprzez wybory i decyzje. Daj im możliwość wyboru, na przykład w kwestii jedzenia czy też ubrania na dany dzień.
 4. Obserwuj i rejestruj postęp dziecka: Nauczyciele Montessori skupiają się na indywidualnym postępie dziecka, dlatego ważne jest, aby również w domu obserwować i rejestrować postęp dziecka.
 5. Bądź obecny i wspieraj dziecko: W metodzie Montessori ważne jest, aby rodzice byli obecni i wspierali dziecko w jego nauce i rozwoju. Bądź gotów odpowiedzieć na pytania dziecka, wesprzeć je w trudnościach oraz pochwalić za osiągnięcia.

Pamiętaj jednak, że metoda Montessori to przede wszystkim podejście i filozofia, która może być zastosowana w różnych aspektach życia, ale nie jest to jedyny sposób wychowywania.

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *